Bardas , "Briedis", šermenyse giedantis rašytojas ir poetas Edmundas Janušaitis kartu su Mantu Lideikiu parašė dviejų romaną.


Įsigyti galima išskirtinai pas autorius ir niekur daugiau.
Kaip dviejų žmonių darbo vaisius romanas gana trumpas, tačiau kiek jame pamastymų, pastebėjimų, sentencijų... Užtektų ir storeniam veikalui. Trumpai ir daug.