Ištakos... Užtektų priminti, kad, XIX amžiaus didieji lietuvių poetai savo tekstus išdainuodavo. Ir A. Strazdas, ir A. Vienažindys, ir A. Baranauskas. Tai, regis, ėjo iš bažnytinės, lotyniškos, lenkiškos, lietuviškos tradicijos. Nereikėtų užmiršti, kad lietuviai, kaip ir didžiuma civilizuotų tautų, turėjo dar ir užstalės repertuarą.


Dar vienas šaltinis - teatrai, cirkai, smuklės, kavinės bei restoranai... Būtų sunkoka, o gal net ir nereikalinga nustatyti, kada hipiška gatvės daina, užstalės motyvas pasikeitė ir kada aktorius, poetas ir gitaristas ėmėsi „rimtosios poezijos“...

...Poezija buvo ištraukta iš knygų ir prikelta naujam gyvenimui.Visi renesansai prasideda taip - iš susilietimo su klasika, su tuo, kas uždaryta siaurame, ankštame rate, kas knygose, bibliotekose...

Graži lietuvių dainuojamosios poezijos mokykla.
...Ir muzika, ir poezija, ir teatras labai lakūs dalykai. Erdvė, kurioje šis žanras tarpo, apėmė ir folklorą, ir tradicinę, ir moderniąją poeziją. Elementų esama ir lietuviškų, ir lenkiškų, ir rusiškų, ir dar keistesnių, egzotiškų, šamaniškų... Europietiškų, azijietiškų, afro - amerikietiškų...

Pagal poetą Sigitą Gedą

Ypač vertintinas žodis, kuris dainuojamas arba pasakojamas, o ne užrašomas. Toks žodis pats kvėpuoja...
* Populiariausi dainuojamosios poezijos muzikos instrumentai yra akustinė gitara ir fortepijonas, tačiau gana populiarūs ir nedideli kameriniai ansambliai;
* Dainuojamosios poezijos kūrinį paprastai atlieka pats autorius;
* Dainuojamosios poezijos kūriniui visada itin didelę reikšmę turi tekstas, kartais jis net svarbesnis už muziką;
* Dainuojamosios poezijos autoriai , jei nekuria tekstų patys, dažniausiai renkasi puikias pripažintų poetų eiles;
* Dainuojamosios poezijos kūriniai dažniau skatina susikaupti ,nei linksmina; Tarp dainuojamosios poezijos gerbėjų daugiau kultūringų, išprususių, mėgstančių ramesnį poilsį žmonių;

Pagal kompozitorių Laimį Vilkončių

Dainuojamoji poezija kaip muzikos žanras, o gal ir literatūros žanras?...
Tarp profesionalių muzikų vyrauja nuomonė, jog dainuojamosios poezijos žanras priklauso neprofesionaliajai muzikai.

Dainuojamojoj poezijoj muzikinės medžiagos yra minimaliai, bet tas minimalizmas atlikėją skatina naudoti kitas saviraiškos priemones, o svarbiausia - kad čia esantis nuoširdumas pavergia.

L.Vilkončius
Parengė Dainora Eigminienė,
Vilniaus Šv. Kristoforo vidurinės mokyklos mokytoja