Dokumentai

Dokumentų archyvas:

Nario anketą galite parsisiųsti čia:

Nario anketa

Dpoezija Lt
Kategorija: Dokumentai

1.    BENDROJI DALIS

1.1.   Asociacija „Dpoezija“ (toliau tekste asociacija) – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma - asociacija.

1.2.   Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų, kitais įstatymais,  teisės aktais ir šiais įstatais.

1.3.   Asociacija nuo įregistravimo juridinių asmenų registre yra juridinis asmuo, galintis turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių bankuose, savo antspaudą ir simboliką.

1.4.   Asociacija yra ne pelno organizacija. Gauto pelno ji negali skirstyti savo nariams.

1.5.   Asociacija turi teisę įstatymo leidžiamais būdais įsigyti turtą ir juo disponuoti įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Nuosavybės teise valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį  klubui galima tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

Dpoezija Lt
Kategorija: Dokumentai